Aktuálne

Najbližšie

Dnes 20.8.
Liturgický kalendár
  spomienka
  Bernard, opát, uč.C.
Sväté omše
Kostol sv. Alžbety 7:00
Farský kostol  18:00
Ruženec
17:30

Zajtra 21.8.
Liturgický kalendár
  spomienka
  Pius X., pápež

Sväté omša
Farský kostol  6:30; 18:00;

Adorácia
17:00