Aktuálne

Najbližšie

Dnes 25.5.
Liturgický kalendár
  ľubovoľná spomienka
  Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
Sväté omše
 Kostol sv. Alžbety 7:00;
 Farský kostol 18:00;
Ruženec 17:30;
 

Zajtra 26.5.
Liturgický kalendár
   (slávnosť, prikázaný sviatok)
  Filip Neri, kňaz

Svätá omša
 Farský kostol 6:30, 7:45, 18:00;

 Bukovina 17:00;

adorácia 17:00;